SOLUCIÓNS FISCAIS

OS IMPOSTOS NA NOVA ESPAÑA

Descobre cómo funcionan

Sabías que os servizos públicos que ti e mais eu gozamos fináncianse fundamentalmente con impostos?

Acompáñanos neste percorrido e descobre os principais impostos que existen en España.

O IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO (IVE)
O IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS (IRPF)

Hai Impostos que os pagas directamente cando compras un ben, como o IVE, ou simplemente retencho o pagador para ingresalo á Facenda diminuíndo o importe para pagar na nosa Declaración, como o IRPF.

O diñeiro non dá a felicidade, pero procura unha sensación
tan parecida, que se necesita un especialista moi avanzado
para verificar la diferenza…
(Oscar Wilde)

 

>>

FOTO PIEZA DE AJEDREZ
Lembra,

Existen outros Impostos que se dan en supostos de compravenda ou de herdanza dun familiar: o Imposto sobre Sucesións e Doazóns ou o Imposto sobre Transmisións Patrimoniais Onerosas e Actos Xurídicos Documentados. 

Non adoitas prestarlle atención…

O Imposto sobre Sucesións e Doazóns é un imposto ao que a xente non adoita prestar atención.

Préstalle atención!

Se non o fas, perderás cartos e … lamentaráste de non telo feito.

 

O CASO DE ROSA E GUILLERMO.

Rosa, que vivía en Galicia, faleceu este ano e deixou a súa casa en herdanza ao seu único fillo, Guillermo.

Guillermo, ten que encargarse de presentar o Imposto sobre Sucesións e Doazóns.

Guillermo non ten coñecementos fiscais, por tanto, non sabe nin como, nin cando ten que presentar o Imposto, tampouco sabe que o Imposto está transferido á Comunidade Autónoma de Galicia e que existe unha redución por parentesco e outra por vivenda habitual.

Ademais, Guillermo tampouco coñece o deber de presentar a Plusvalía Municipal no Concello.

Estou seguro de que o caso de Guillermo velo como algo peculiar e que se cadra nunca escoitaras algo parecido, pero sinto dicirche, amigo meu, que o caso de Guillermo é moi habitual.

Na miña opinión o caso de Guillermo ten dúas saídas: tentar recoller información sobre o asunto de forma autónoma ou confiar nun profesional que lle asesore e xestione o seu imposto.

O caso de Guillermo é habitual.

IMPOSTO SOBRE TRANSMISIÓNS PATRIMONIAIS
ONEROSAS E ACTOS XURÍDICOS DOCUMENTADOS

Compraches unha vivenda ou un coche de segunda man? Fuches ao notario para outorgar algunha escritura?

Xa sabes que se che esixe que, antes de inscribir a vivenda no Rexistro da Propiedade ou modificar o titular do vehículo en Tráfico, pagues á Comunidade Autónoma o ITPAJD.

 

O CASO DE ANA.

Ana decidiu mercar un piso este ano.

Ana, non sabe se ten que pagar IVE ou se ten que presentar outros impostos como o Imposto sobre Transmisións Patrimoniais Onerosas ou o de Actos Xurídicos Documentados.

Tampouco sabe que valor lle ten que poñer ao inmoble, nin se se pode deducir por algún concepto.

E por suposto, tampouco sabe que tipo de porcentaxe deberá aplicar para calcular a cota do Imposto.

Solucións…

Pódoche dicir que o caso de Ana é o típico que ocorre cando as persoas non teñen claro cales son as pautas que hai que seguir despois da compra dun piso, nin que facer co ITPAJD.

Por este motivo dígoche que á nosa amiga Ana non queda outro remedio que adoptar a mesma solución do noso amigo Guillermo: 

CONFIAR NUN PROFESIONAL que lle asesore e xestione o seu imposto.

sala de reuniones SAEZ.LAW
brújula

O IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES

O Imposto sobre Sociedades é un dos principais impostos que gravan a actividade das empresas.

Ademais, é peza crave na toma de decisións fundamentais, como a de constituír ou non unha sociedade.

 

O CASO DE XOÁN

Xoán é propietario dunha SL, XOAN SL.

Cada ano XOAN SL ten que presentar o Imposto sobre Sociedades.

O resultado contable é a base sobre a que se calcula o Imposto.

Sabías que…

XOAN SL poderá diminuír o resultado contable en todos os gastos susceptibles de dedución e simultaneamente presentar unha imaxe contable fiel de JUAN SL que lle permita obter o financiamento bancario que necesita.

E que…

XOAN SL poderá pagar o mínimo legal polo Imposto sobre Sociedades, evitar calquera tipo de reclamación por parte de Facenda e que os Bancos lle dean o préstamo que necesita para traballar.

O IMPOSTO SOBRE A RENDA DE NON RESIDENTES

Pódoche garantir que, se hai un fenómeno que reviviu a crise económica, é o da emigración.

Moitos españois optaron por emigrar a outros países en busca das oportunidades laborais que aquí non existían.

Isto aumentou en boa medida a frecuencia do perfil do contribuínte non residente.

 

O CASO DE AMELIE

Amelie é unha muller residente en Francia. Comprou unha vivenda en Sanxenxo para pasar as vacacións no devandito municipio.

Aínda que non obteña unha renda pola vivenda, Amelie obterá unha imputación de renda.

Como entre España e Francia existe un Convenio para evitar a Doble Imposición, Amelie deberá presentar o modelo correspondente do Imposto sobre la Renda de non Residentes en España, podendo non tributar de forma efectiva por este piso en Francia.

En fin…

Amelie pagará a cota do Imposto correspondente en proporción ao valor catastral da vivenda.

E ti?

Se ti tamén estás a pensar a compra dunha vivenda de vacacións en España, non deixes de facelo polas túas dúbidas fiscais.

Na miña opinión a mellor forma de aclarar as túas dúbidas cara a este tema é facelo contactando cun avogado fiscalista. O mellor sería pedirlle unha consulta e reunirte con el

Non te esquezas que…

Segue sendo a figura máis apropiada para a solución de casos como estes.

Composición con cuadrados de tablero de ajedrez
yes you can

O IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO

O imposto sobre o patrimonio xera frecuentes dúbidas.

Tras ser suspendido, agora volve ano tras ano para gravar os bens e dereitos de certos contribuíntes.

Por este motivo, é moi importante dispoñer dunha correcta información respecto diso.

 

ALA MICHEL!

Michel é un deportista excelente e grazas aos seus sacrificios cotiáns e o seu espírito de competición logrou converter a súa paixón polo deporte na súa fonte de ingresos económicos principais, alcanzando un nivel de vida moi alto.

Por este motivo terá a obligación de presentar o Imposto sobre o Patrimonio. 

O caso de michel te soarache…

Michel é xogador dun equipo de fútbol galego. Previamente xogou na Comunidade Autónoma de Madrid e todos os seus bens atópanse en Madrid.

Como reside en España e todos os seus bens están en territorio español, ten a obriga de presentar o Imposto.

Michel necesitará valorar os seus bens a efectos do Imposto.

Como os bens de Michel superan os 2.000.000,00 € é necesario que Michel presente o Imposto sobre o Patrimonio.

Como o rendemento do Imposto está cedido ás Comunidades Autónomas, segundo a Lei, tributará naquela na que resida. Michel reside en Galicia, polo que presentará o Imposto nesta Comunidade Autónoma.

Con todo, no caso de Michel existen exencións que reducen a cota para pagar polo Imposto. 

Se ti tamén como Michel, aumentaches o teu patrimonio e veste obrigado a cumprir con estas normas, deberás adquirir canto antes a información sobre este asunto.

Sabías que podes evitar a dobre imposición?

Os países da OCDE asinaron Convenios Bilaterais para evitar a dobre imposición sobre a renda e o patrimonio. Estes acordos inclúen mecanismos para evitar a fraude e mellorar o intercambio de información.

 

O CASO DE ELENA

Elena é bióloga e traballa como investigadora no CSIC.

Elena recibiu unha oferta da Universidade de París para dedicarse á investigación e ao ensino na devandita Universidade.

Elena non ten claro en que país vai ter que cumprir coas súas obrigacións tributarias, pero entre España e Francia existe un Convenio para evitar a Dobre Imposición e será este Convenio o que determine en que país pagará o Imposto sobre a Renda.

PARABÉNS ELENA!

Por fin Elena cumpriu co seu soño: traballar como investigadora noutro país.

A pesar da euforia e das bonitas experiencias que Elena vivirá na súa nova aventura, terá que encargarse tamén da xestión dos seus impostos fóra do seu país de orixe.

Non te enlees máis…

Estou seguro que tras ler a nosa sección de “solucións fiscais” terás as ideas máis claras cara ao mundo dos impostos, incluso lendo isto poderías solucionar parte do teu caso, pero, se non fose así, e necesitases unha consulta legal cun avogado fiscalista,

non te esquezas que:

Podes reservarla de forma sinxela a través desta páxina web.

Composición con cuadrados de tablero de ajedrez