Política de prezos

O TEU DEREITO A DECIDIR LIBREMENTE OS PREZOS AXEITADOS PARA AS TÚAS NECESIDADES…

PAGAR: Ti escolles canto e para qué

Axudámosche no que poidamos, no que queiras ou necesites. Noso servizo legal está a túa enteira disposición para axudarche no que estimes oportuno según a túa situación concreta. SAEZ.LAW adícase a fabricar solucións xurídico fiscais para ti, a conseguir que aforres no pago dos teus Impostos e a non temer á Inspección de Facenda.

Nosos produtos son só recomendacións ou suxerencias que na nosa experiencia soen coincidir co apropiado para ti. A nosa idea é a de dar exactamente co produto e as solucións que cubran todos e cada un dos teus problemas.

Ademáis, como cliente e consumidor, ti eres responsable de escoller o produto que mellor se adapte as túas necesidades e de pagar o prezo que estimes conveniente.

Esa é a túa función.

Tamén eres responsable, como cliente, de que o servizo pódase prestar de forma completa e enteira e no plazo necesario o desexado. 

Libre de escoller…

O resultado é que ti, como cliente, eres libre de escoller o prezo que pagas e o servizo que contratas, que pode estar ou non entre os nosos produtos, esa é a túa decisión e nós estamos a túa completa disposición.

Se o prezo satisfeito non se corresponde co precio recomendado por SAEZ.LAW, SAEZ.LAW poderá non prestar o servizo, poderá prestalo de forma incompleta ou poderá prestalo fora do prazo desexado ou necesario.

Así cando o prezo satisfeito non se corresponda co prezo recomendado por SAEZ.LAW, SAEZ.LAW pode non respectar as datas de tódalas reunións que propongas, marcándolas únicamente nas datas que éste decida.

SAEZ.LAW pode non devolver os importes que satisfagas a SAEZ.LAW según a súa política de prezos.

SAEZ.LAW pode autorizarche ou non a destinar o pagado a outro servizo.